Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน

2021-01-12   จำนวนการดู 82 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน และสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียร สถาพรตลอดจิรัฐิกาล เจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดังนี้ (๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (๒) ด้านการใช้งบประมาณ (๓) ด้านการใช้อํานาจ(๔) ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) ด้านคุณภาพการดําเนินงาน(๗) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน (๙) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (๑). ด้านการป้องกันการทุจริต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 2
เมื่อวาน 655
เดือนนี้ 0
เดือนก่อนหน้า 13,083
ปีนี้ 116,523
ปีก่อนหน้า 66,380
ยอดเข้าชมทั้งหมด 182,905