Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

2021-11-01   จำนวนการดู 115 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต โดยให้แนวคิดในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โปร่งใส เป็นธรรม ยึดความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางในการดำเนินชีวิต ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ดี ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีความรอบคอบ และมีคุณธรรม นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 618
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,108