Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2022-09-12   จำนวนการดู 538 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานในพิธี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกการนำเสอนผลการดำเนินงาน Best Practice ผู้บริหาร ครู กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตและกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และร่วมส่งผลการดำเนินงาน Best Practice เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้ กิจกรรม Best Practice ผู้บริหาร นางกรกช ถือดียิ่ง โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม , กิจกรรม Best Practice ครูผู้สอน นางสาวพัสตราภรณ์ พลีดี โรงเรียนวัดหนองครก , กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านหนองแวง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 10
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,561