Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

2021-09-24   จำนวนการดู 366 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิมานพรหม

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชนในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเชื่อมั่น ในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567