Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA

2024-06-10   จำนวนการดู 57 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำยกระดับสมรรถนะผู้เรียน เสริมสร้างความฉลาดรู้ ๓ ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการยกระดับสมรรถนะนักเรียน เสริมสร้าง “ความฉลาดรู้” ใน ๓ ด้านหลัก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะการสื่อการพัฒนาความฉลาดรู้ ของผู้เรียน และสามารถถ่ายทอดและส่งเสริมผู้อื่นต่อไป ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูแกนนำด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เพื่อเสริมสร้าง “ความฉลาดรู้” (Literacy) ในสามด้านหลัก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผล PISA ๒๐๒๕ ซึ่งจะดำเนินการสุ่มตัวอย่าง และประเมินระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ และเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 201
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,872