Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2024-07-09   จำนวนการดู 43 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผอ.เขตพบเพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พร้อมมอบเกียรติบัตร ผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผอ.เขตพบเพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ทราบนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พร้อมได้มอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖


กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ นำโดย นายสมบัติ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสาวยสอ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๑๐ โรงเรียน จากผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ภาพรวมของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ไม่เป็นที่น่าพอใจ ยังต้องปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๔ คน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 177
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,595