Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มลำปลายมาศ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning

2024-07-10   จำนวนการดู 44 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หาแนวทางการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ให้สูงขึ้น วิทยากร นายปฐมทรรศณ์ พรมทองดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของทางราชการ โดยมี นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติฯ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 164
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,582