Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-10-26   จำนวนการดู 189 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ โครงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำศูนย์สอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบโครงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบแก่คณะกรรมการดำเนินจัดสอบประจำศูนย์สอบ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ในในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทน ครูวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถบริหารจัดการสนามสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างราบรื่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการะประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดสนามสอบเป็นส่วนหนึ่งทีศูนย์สอบต้องบริหาร เพราะมีความสำคัญในการให้บริการสถานที่ในการจัดสอบแก่นักเรียนที่สมัครสอบ โดยในแต่ละตำบลหรือกลุ่มโรงเรียนควรมีสนามสอบอย่างน้อย ๑ สนามสอบที่เป็นศูนย์กลางของตำบลหรือกลุ่มโรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 21
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,511