Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-28   จำนวนการดู 411 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ อัตรา

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมให้หลักการแนวคิดในการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของทางราชการ มีส่วนร่วม มีจิตอาสารในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง ชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและส่วนรวมเป็นสำคัญ รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ ยึดมั่นและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลให้ทราบ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ อัตรา ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านตะเคียน สาขาวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา สาขาวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สาขาวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สาขาวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านทะเมนชัย และโรงเรียนวัดโนนสำราญ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองบัว สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 240
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,170