Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนต้อนรับวันเปิดเทอม

2021-11-01   จำนวนการดู 393 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ชุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดต้อนรับวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดต้อนรับวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย


นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางนวลอนงค์ ชูใส และนางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในการเปิดเรียนแบบ On-Site วันแรก ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านหนองซอแซ โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ และโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กลุ่มลำปลายมาศ ๖ เปิดเรียนแบบ On site เต็ม ๑๐๐% และทุกโรงเรียนได้ดำเนินการมาตรการ ๖-๖-๗ (๖ มาตรการหลัก : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด ๖ มาตรการเสริม : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ กักกันตัวเอง ๗ มาตรการเข้มงวด : ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ ติดตามการประเมินผ่าน MOECOVID จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble จัดระบบให้บริการอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม จัด School Isolation จัดให้มี School Pass)


นายโพชัน ชุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑พร้อมด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางบุศยรินทร์ อาณาเขต และนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก อำเภอบ้านด่าน โรงเรียนอนุบาลชำนิ และโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) อำเภอชำนิ จากการเยี่ยม พบว่า โรงเรียนได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ๑ พร้อมด้วย น.ส.สุมาลี กุงไธสง นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนได้ออกนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง และโรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ มีการคัดกรองแต่ละห้องเรียน แบ่งห้องเรียนออกเป็นห้องละ ๒๕ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 35
เมื่อวาน 428
เดือนนี้ 4,027
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 68,905
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 405,041