Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-11-05   จำนวนการดู 351 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุติมาพร เชียงกา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางนวลอนงค์ ชูใส และนางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายประสงค์ เหลาฉลาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๘ คน ดังนี้ ระดับอนุบาล จำนวน ๖๒ คน แบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๐ คน แบ่งเป็น ๖ ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๖ คน แบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูประจำการ จำนวน ๑๐ คน ครูผู้ช่วย จำนวน๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔ , ๕ , ๗ , ๙

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 185
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,856