Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2021-11-17   จำนวนการดู 341 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ , รางวัลการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว , รางวัลโรงเรียนต้นแบบสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รางวัลกิจกรรม Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลกิจกรรม Best Practice ครูผู้สอน , รางวัลภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษา , นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน NT : การประเมินคุณภาพผู้เรียน , O-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ , รางวัลสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567