Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25   จำนวนการดู 326 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะเพื่อนครู ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแก้ปัญหาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ได้พบปะเพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๓ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น โดยการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) และการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) โดยใช้กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์” ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ และนางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ : จันทวี ภาพ)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 10
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,561