Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมสมัยสามัญสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

2021-12-09   จำนวนการดู 189 ครั้ง

 

การประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุชาติ บุญวีรบุตร นางสาวพเยาว์ ม่านทอง นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม และนายศิรัฐช์พงศ์ ยศราวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีความรู้และแนวคิดที่จะนำไปใช้สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ


โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๒ โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือรากฐานผู้นำทางวิชาการ โดยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประจำจังหวัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รองรับระบบการเรียนการสอนแบบ On Line หรือ On Site ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 1,287
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,648