Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2021-12-15   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประเมินประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านยายคำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประเมินประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนากลาง คือ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง อำเภอหนองหงส์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓


คณะกรรมการที่ร่วมการประเมินรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , นายพิษณุ ดิเรกกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ , นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และนางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔


การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้น เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา และได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 89
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,450