Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สร้างเครื่องมือนิเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพการศึกษา

2021-12-20   จำนวนการดู 194 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเลิศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือการนิเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคน จำนวน ๑๗ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


หลักสูตรการประชุมประกอบด้วย กิจกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการศึกษา การวางแผนพัฒนาสื่อนวัตกรรม และสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา , จัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารายบุคคล , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย และประเด็นซักถาม โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมออกแบบสร้างเครื่องมือนิเทศในครั้งนี้ด้วย กำหนดการประชุม ๑ วัน คือวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔


การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้นกระบวนนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 102
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,463