Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2021-12-27   จำนวนการดู 203 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้งานตลอดเวลาเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถช่วยงานผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน (ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และบริหารงานวิชาการ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในอันที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 5
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,495