Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการอบรมครูระดับประถมศึกษา ตามกรอบ CEFR พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

2022-01-18   จำนวนการดู 189 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครู “การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ ร่วมกับ องค์การค้าของ สกสค. จัดโครงการอบรมครู การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ ๑-๘ และกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑-๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ คน และ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูระดับประถมศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑-๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการอบรมครู การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนได้เลือกใช้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำเสนอเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนทั้งในรูปบบ Online และ Onsite สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูสามารถใช้แหล่ความรู้ สื่อต่าง ๆ ไปพัฒนาการเรียนสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนำไปปรับวิทยฐานะได้ในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 138
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,499