Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ”

2022-02-21   จำนวนการดู 451 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ” (โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง , โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ , โรงเรียนบ้านหนองยาง , โรงเรียนบ้านพระครูน้อย) อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ นายพัทยา ทวยเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง และนายสุรเชษฐ สุนทรมนูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย


ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และได้ขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ


โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง , โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ , โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านพระครูน้อย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นในครั้งนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 13
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,564