Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ระดมความคิดร่วมกันออกแบบ “1 PDR MODEL” พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น

 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อระดมความคิดร่วมกันออกแบบ “1 PDR MODEL” พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ Plan , Do และ Reflect โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ (๑) บุคลากรมีคุณภาพ : Personnel (๒) มีนวัตกรรมการขับเคลื่อน : Innovation (๓) การมีส่วนร่วม : Participation (๔) ความเป็นเลิศทางวิชาการ : Academic (๕) การทำงานเป็นทีมและเครือข่าย : Teamwork & Network ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 1,234
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,595