Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06   จำนวนการดู 395 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ระดมความคิดร่วมกันออกแบบ “1 PDR MODEL” พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น

 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อระดมความคิดร่วมกันออกแบบ “1 PDR MODEL” พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ Plan , Do และ Reflect โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ (๑) บุคลากรมีคุณภาพ : Personnel (๒) มีนวัตกรรมการขับเคลื่อน : Innovation (๓) การมีส่วนร่วม : Participation (๔) ความเป็นเลิศทางวิชาการ : Academic (๕) การทำงานเป็นทีมและเครือข่าย : Teamwork & Network ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 187
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,858