Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการประเมิน RT ชั้น ป. ๑

2022-03-03   จำนวนการดู 432 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง , การอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตาม ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส และนางสาวอรุณี นิลสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ


นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการวัดและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT : Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลาฯ , โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ , โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง และโรงเรียนบ้านแสลงพัน ในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๑ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายภานุมาศ วงศ์คำ นายอำนาจ อินทรศร นางสาว กนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ และ นางวรดา อ้อมวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ


นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางจุฬาพร คำพิมูล และนางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการวัดและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า และโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายจิรยศ จรดรัมย์ นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวนพภัสสร โกษากูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ให้การต้อนรับ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 234
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,164