Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ๑๘ อัตรา

2022-03-16   จำนวนการดู 480 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ อัตรา ขอให้พัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด หน้าที่หลัก คือ งานสอน หน้าที่รอง คือ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๘ อัตรา ดังนี้ วิชาเอกปฐมวัย ๑๐ อัตรา (โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ , โรงเรียนบ้านโนนแดง , โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา , โรงเรียนบ้านโคกสูง , โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา , โรงเรียนบ้านหนองพะอง , โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์) , โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) , โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ และโรงเรียนบ้านโคกสนวน) , วิชาเอกประถมศึกษา ๓ อัตรา (โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) และโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร) วิชาเอกดนตรีไทย ๑ อัตรา (โรงเรียนบ้านเมืองยาง “เอี่ยมโอภาสประชานุกูล”) วิชาเอกภาษาไทย ๓ อัตรา (โรงเรียนบ้านโคกสนวน , โรงเรียนบ้านประคอง และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน) และวิชาเอกดนตรีสากล ๑ อัตรา (โรงเรียนวัดหนองปล่อง)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 168
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,586