Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม School MIS ผ่านระบบออนไลน์

2022-03-28   จำนวนการดู 473 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทะเบียนด้านการวัดประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน อย่างถูกต้อง สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลในระบบมาบริหารและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๓๖ คน นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) , นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนางจุติมาพร เชียงกา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) ให้ทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนผ่านการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ Smart Card ดังนั้น ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะต้องมีการจัดการผลการเรียนทุกปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 157
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,575