Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ

2022-05-21   จำนวนการดู 199 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เน้นพื้นฐานให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กทุกคนสามารถที่จะนำไปต่อยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้น และนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการคิดค้นวิธีการสอน หากิจกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนอยากรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย พร้อมนี้ได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กล่าวรายงาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 486
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,745