Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-02   จำนวนการดู 270 ครั้ง

 

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษา RT (Reading Test) NT (National Test) O-NET (Ordinary National Educational Test) เพื่อเป็นสารสนเทศระดับกลุ่มโรงเรียนและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน หัวหน้าพัฒนางานวิชาการ และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม


การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 38
เมื่อวาน 446
เดือนนี้ 11,601
เดือนก่อนหน้า 11,781
ปีนี้ 130,014
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 323,875