Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประชุมรับนโยบาย “ผอ.เขต พบเพื่อนครู”

2022-06-23   จำนวนการดู 319 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ และนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะแจ้งข้อราชการในการบริหารอัตรากำลังบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงถึงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมนี้ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และโรงเรียนที่มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และสร้างแจงจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 339
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,072