Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน

2022-06-24   จำนวนการดู 422 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์พิเศษ รอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุม นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้สถานศึกษามีระดับการประเมินคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 151
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,569