Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

Zoom Cloud Meetings นักเรียนทุนเสมอภาค

2022-06-29   จำนวนการดู 309 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการนักเรียน ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และเพื่อติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของโรงเรียน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ขึ้นมาในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงาน และข้าราชการครูในสังกัดร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๑ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 356
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,089