Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

Zoom Cloud Meetings นักเรียนทุนเสมอภาค

2022-06-29   จำนวนการดู 201 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการนักเรียน ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และเพื่อติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของโรงเรียน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ขึ้นมาในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงาน และข้าราชการครูในสังกัดร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๑ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 486
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,745