Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-04   จำนวนการดู 207 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถจัดกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลักสูตร ในการอบรมเป็นหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ตามที่รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง สำหรับในสถานศึกษา รัฐบาลได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกลูกเสือในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 94
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,455