Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

2022-07-05   จำนวนการดู 212 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษาและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน จ่ายค่าเทอม ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษาและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายสมชาย โกเมน ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๘ คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ๑๘ ตำบล ๑๖๖ หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ และอำเภอพุทธไธสง มีกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการคลังอาหารในครัวเรือน โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย และกิจกรรมเด็กและเยาวชน CCF ทำดีเพื่อสังคม


การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๙๒,๑๐๐ บาท รวม ๑,๖๘๘ ทุน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 487
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,746