Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

2022-07-05   จำนวนการดู 443 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษาและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน จ่ายค่าเทอม ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษาและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายสมชาย โกเมน ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๘ คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ๑๘ ตำบล ๑๖๖ หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ และอำเภอพุทธไธสง มีกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการคลังอาหารในครัวเรือน โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย และกิจกรรมเด็กและเยาวชน CCF ทำดีเพื่อสังคม


การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๙๒,๑๐๐ บาท รวม ๑,๖๘๘ ทุน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 315
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,245