Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

Hinkhon English Camp

2022-07-07   จำนวนการดู 452 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” เพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ในชีวิตประจำวัน การแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการพัฒนาทักษะวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ รวมทั้งความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถแต่ละบุคคล โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้าน การติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ


ปัจจุบันภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ กอปรกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย


โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน “Hinkhon English Camp” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 174
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,592