Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20   จำนวนการดู 260 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meeting

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meeting โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้รับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายธนกฤต ปัจจัย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meetingวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ Good Practice การดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจากสาเหตุทางสุขภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนคู่เครือข่าย สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเนื่องจากสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และมีการขยายผลพื้นที่โรงเรียนคู่เครือข่ายในทุกสังกัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 567
เมื่อวาน 603
เดือนนี้ 8,553
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 22,641
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 359,309