Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

เสริมเสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

2022-07-27   จำนวนการดู 206 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 486
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,745