Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕

2022-08-06   จำนวนการดู 417 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยที่ประชุมได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๑๐ กลุ่ม รับผิดชอบใน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ , การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม , การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน , การจัดการศึกษาปฐมวัย , การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK , การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน , การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ , การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO , การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บริบท กำหนดแผนการดำเนินงาน/เป้าหมาย Output ผลผลิต Outcome ผลลัพธ์ วิธีดำเนินงาน และจัดทำ Time Line มี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย


นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เรื่อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน ๕ เรื่อง ได้แก่ พาน้องกลับมาเรียน , โรงเรียนคุณภาพ , อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ , ความปลอดภัยในสถานศึกษา , และหนี้สินครู ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 165
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,583