Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา

2022-08-06   จำนวนการดู 316 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมสรรกิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมให้ครู มีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรับสมัครครูแกนนำจำนวน ๔๐ คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้เข้าประชุม ครูวิทยากรแกนนำหลัก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๐ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 370
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,103