Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2022-08-23   จำนวนการดู 194 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับครูระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และเพื่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด วิทยากรผู้ให้ความรู้ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำภาษาอังกฤษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 12
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,502