Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27   จำนวนการดู 493 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ๒๐๑ โรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๖๐ คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับนโยบาย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และหอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอุปสรรคมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แต่การพัฒนาเด็กก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) มีความสำคัญมากที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพราะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเด็กต่อยอดไปยังระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องพิจารณาร่วมกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสาธารณสุขประจำตำบล ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567