Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น อ่าน

2022-09-12   จำนวนการดู 200 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น อ่าน เพื่อส่งเสริมให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น อ่าน ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กปฐมวัยในสังกัดมีความเข้มแข็ง มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน ๙๙ คน ผู้ปกครอบ จำนวน ๙๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ คน วิทยากร ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อำเภอลำปลายมาศและอำเภอชำนิ


จาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาและสนับสนุนให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะครู บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีความเข้มแข็ง มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศและอำเภอชำนิ เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเตรียมความพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยขึ้นมา

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 486
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,745