Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-10-13   จำนวนการดู 362 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


ในการนี้ นายทวี ทะนอก ได้มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน ที่สร้างผลงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการดำเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ดังนี้ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ผลสอบ O-NET , NT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เต็ม ๑๐๐ คะแนน , Roving Team : RT , ผลงานวิชาการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์หลักสูตรพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา และรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 7
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,558