Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบโนบาย ประจำปี ๒๕๖๖

2023-01-08   จำนวนการดู 418 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (กิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑) และมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (กิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และไหว้ศาลพระภูมิ ประจำสำนักงานและบ้านพัก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) และถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้หลักการแนวคิดในการดำเนินชีวิตของบุคลากรว่า ขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดยสอดแทรกหลักในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข คือ หลักการครองตน : การประพฤติปฏิบัติควรค่าแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี , หลักการครองคน : มีความสามารถในการติดต่อประสานงานสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน , หลักการครองงาน : สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดี และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 9
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,560