Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยและมัธยม

2021-08-13   จำนวนการดู 62 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อนำสื่อนวัตกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CIVID-19) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๙๕ คน แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ห้อง ดังนี้ ที่หอประชุมพิมานพรหม ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และห้องประชุมสุขสมใจ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ในการอบรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 485
เมื่อวาน 870
เดือนนี้ 12,428
เดือนก่อนหน้า 10,267
ปีนี้ 115,868
ปีก่อนหน้า 66,380
ยอดเข้าชมทั้งหมด 182,733