Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-01-13   จำนวนการดู 331 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน ฝึกความมีระเบียบวินัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งโอกาสคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกันฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต


ในสภาพปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า สังคม ชุมชน และประเทศชาติขาดซึ่งระเบียบวินัย ขาดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นสนในเรื่องของระเบียบวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล ซึ่งใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือ โดยเฉพาะกิจกรรมการเข่าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ตระหนักและให้ความสำคัญ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีคณะลูกเสือสำรองกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๖๐ คน คณะวิทยากร จำนวน ๗๔ คน ระยะเวลา ๑ วัน ไม่มีการพักแรม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 182
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,853