Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์

2023-01-17   จำนวนการดู 342 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” กลุ่มโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามสืบไป ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูอาวุโสนอกประจำการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๐ คน ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567