Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

2021-08-16   จำนวนการดู 374 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ผ่านระบบการถ่ายทอดสด

 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าวผ่านระบบการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ (๑) งบประมาณอุดหนุนนักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. ช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยานักเรียนจำนวนเท่ากันทั้งประเทศ คนละ ๒,๐๐๐ บาท (๒) ลดช่องว่างการเรียนและผลกระทบความรู้ที่หายไป โดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เช่น ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (๓) งบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และรวมถึงค่าพาหนะ การดูแลเข้าถึงนักเรียน ค่าอินเทอร์เน็ต


กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตฟรีเป็นเวลา ๒ เดือน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว จะช่วยให้ครอบครัวนักเรียนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสทำมาหาเลี้ยงชีพ และมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น โดย “การเรียนรู้ ต้องไม่หยุดนิ่ง และผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้”


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนมตรี ได้กล่าวว่า “ผู้เรียน ต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในชีวิตวิถีใหม่ ให้ใช้โอกาสนี้ “เตรียมเด็กให้มีความพร้อม” โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน พร้อมให้ปรับรูปแบบการเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหารูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ระบบอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการศึกษาที่บ้าน เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้อย่างครบถ้วน มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งปลูกฝัง วินัย จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นคนมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 7
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,558