Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-04   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ “ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ “ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มโรงเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ที่จำเป็นในทศวรรษที่ ๒๑ คือ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การแข่งขันกีฬาทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ และกรีฑา โดยมี นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ สนามโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


กีฬาเป็นสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคี กลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาในการแก้ปัญหานับว่าท่านทั้งหลายได้เดินมาถูกทาง สมดั่งคำกล่าวของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน” คนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ ได้ต้องมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางทั้งระดับต่ำไปจนถึงระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามกระผมใคร่จะขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งแต่เอาชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ดังกล่าวแล้ว กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 126
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,248