Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

2021-08-20   จำนวนการดู 201 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” , โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ , โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน , โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง , โรงเรียนบ้านซำแฮด “นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕” และโรงเรียนวัดโนนสำราญ รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ซึ่งได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมันนี เพื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ขยายแนวคิดสู่ระดับประถมศึกษา เพื่อเชื่อมโยงรอยต่อการเรียนรู้ระหว่างปฐมวัย-ประถมศึกษา โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถออกแบบ จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยการนำของ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จึงได้จัดอบรมด้วยระบบออนไลน์ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 10
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,500