Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา

2021-08-23   จำนวนการดู 236 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างพื้นที่ความปลอดภัยในสถานศึกษา รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมประชุม จำนวน ๕๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งในการอบรมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงพิษภัยของยาเสพติด จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นมา เพื่อให้สามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้มาตรการ สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างพื้นที่ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการอำนวยการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 30
เมื่อวาน 446
เดือนนี้ 11,601
เดือนก่อนหน้า 11,781
ปีนี้ 130,014
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 323,867