Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2023-04-12   จำนวนการดู 206 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยขอให้ทุกคนตั้งในปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 23
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,854