Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2023-05-11   จำนวนการดู 355 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การดำเนินงานโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๒ โรงเรียนเพื่อเสนอแนะในการดำเนินการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 187
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,858