Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกกลาง

2023-05-18   จำนวนการดู 385 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโดมที่จัดสร้างขึ้นจากการระดมทรัพยากรในชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม และพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นโดมที่สร้างขึ้นจากการระดมทรัพยากรจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย พิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักเรียนสามารถร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้าได้ทุกวัน ไม่ต้องตากแดด ตากฝน อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลางมากยิ่งขึ้น โดยมี นางพรณิชา บาร์เบอร์ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดี


โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายนิเวศ ปิยะวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ บนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๗๐ คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๙ คน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน มีมติระดมทรัพยากร ด้วยการจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 9
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,560